Paiement bancaire (QR) sur notre compte

Transfer bankar në konton tonë

Paguaj me kartelë

përmes faqës tonë

Zgjidh shumën e duhur dhe paguaj "online"

Cakto shumën e duhur (p.sh. anëtarësim - CHF 50).
Kliko këtu