Oraret

Fillimi i vitit shkollor

Fundi i vitit shkollor

31 gusht 2020

(me rezervë të konfirmimit nga autoritet sanitare)

Ju lusim që të konsultoni këtë faqe para çdo ore mësimore

11 qershor 2021