Çmimet e anëtarësisë për prindër

1 nxënës

CHF 200 në vit
  • Përfshinë edhe anëtarësinë (vlerë 50 CHF)

2 nxënës

CHF 300 në vit
  • Përfshinë edhe anëtarësinë (vlerë 50 CHF)

3 nxënës dhe më shumë

CHF 400 në vit
  • Përfshinë edhe anëtarësinë (vlerë 50 CHF)