Çmimet

Çmimet e anëtarësisë për prindër

1 nxënës: 200 fr. / vit (20 fr. / muaj)

2 nxënës: 300 fr. / vit (30 fr. / muaj)

3+ nxënës: 400 fr. / vit (40 fr. / muaj)