Ndihmo shkollën shqipe në Gjenevë

Paguaj online

dua të paguaj përmes kartelës së kreditit

Paguaj në platformën tonë

mund ti gjeni të gjitha opsionet më poshtë
Kliko këtu

Më dërgoni një faturë

dua të ndihmoj por dua një faturë paraprakisht

Mbush formularin

dhe do të ju dërgojmë një faturë shumë shpejtë
Kliko këtu

Dua të dhuroj

përmes transferit bankar nga një konto në Zvicër

Hap aplikacionin e-banking në telefon

dhe skano kodin tonë QR
Kliko këtu

Anëtar

Merr pjesë në Kuvend me drejtë vote. Anëtarësia llogaritet për vitin në të cilin është paguar (janarit -dhjetor).
CHF 50 në vit
 • Mirënjohje/çertifikatë
 • Emri juaj në raport vjetor
 • Zbritje në tatim (çertifikatë)
 • Postime në Facebook
 • Drejtë vote në Kuvend

Bursë 1 nxënës

Dhuro një bursë për 1 fëmijë me kushte të vështira dhe merr mirënjohje që keni shkolluar një fëmijë për një vit.
CHF 200 në vit
 • Mirënjohje/çertifikatë
 • Emri juaj në raport vjetor
 • Zbritje në tatim (çertifikatë)
 • Postime në Facebook
 • Drejtë vote në Kuvend

Bursë 3 nxënës

Dhuro një bursë për 3 fëmijë me kushte të vështira dhe merr mirënjohje që keni shkolluar 3 fëmijë (një familje) për një vit.
CHF 400 në vit
 • Mirënjohje/çertifikatë
 • Emri juaj në raport vjetor
 • Zbritje në tatim (çertifikatë)
 • Postime në Facebook
 • Drejtë vote në Kuvend

Kapedan i 1 klase

Një klasë mban emrin tuaj (2 semestra) dhe do merrni një çertifikate "Kapedan i një klasë" për vitin shkollor në fjalë. (maks. 14)
CHF 1'000 në vit
 • Mirënjohje/çertifikatë
 • Emri juaj në raport vjetor
 • Zbritje në tatim (çertifikatë)
 • Postime në Facebook (1)
 • Drejtë vote në Kuvend

Mbrojtës i gjuhës shqipe

Merrni një certifikate të vulosur me titullin "MBROJTËS I GJUHËS SHQIPE" si shenjë respekti për kontributin tuaj (maks. 10)
CHF 2'500 në vit
 • Mirënjohje/çertifikatë
 • Emri juaj në raport vjetor
 • Zbritje në tatim (çertifikatë)
 • Postime në Facebook (2)
 • Drejtë vote në Kuvend

Kapedan i gjeneratës

Gjenerata e vitit shkollor mban emrin tuaj (apo një emër tjetër sipas dëshirës) dhe merrni një çertifikate "Kapedan i gjeneratës" (maks. 1)
CHF 8'000 në vit
 • Mirënjohje/çertifikatë
 • Emri juaj në raport vjetor
 • Zbritje në tatim (çertifikatë)
 • Postime në Facebook (3)
 • Drejtë vote në Kuvend

Dua të dhuroj

Mbush formularin dhe do të ju dërgojmë një faturë

Kushtet:

– Pagesa me kartelë krediti bëhet vetëm një herë dhe nuk bëhet automatikisht çdo vit (të dhënat e kartelës nuk ruhen).

– Pagesat nuk mund të anulohen pasi të jenë paguar.

– Certifikatat fiskale (donacionet mbi CHF 400 shpërndahen me postë në janar). Certifikata bëhet në emër të paguesit, por në raport vjetor apo në mirënjohje, mund të zgjedhin emrin që do të figurojë aty (p.sh. mund të bëni një donacion dhuratë për një person tjetër).

– Na kontaktoni për çdo kërkese speciale.

– Për arsye ligjore, të statutit apo rregullorës, Kryesia mund të refuzojë një donacion.

– Nëse numri maksimal i donacioneve për një kategori është plotësuar, mirënjohja / emri i klasës / emri i gjeneratës do të llogaritet për vitin e ardhshëm.