Këtu do të gjeni informatat lidhur me Kuvendin e LAPSH-së në Gjenevë

KUVENDI 2022 - 04.06.2022 (Ecole d'Aïre)

Arkiv: Kuvendi i kaluar: 27.06.2021 (përmes video-konferencës)​

Arkiv: Kuvendi i kaluar: 26.07.2020 (përmes video-konferencës)