Kuvendi

Informatat lidhur me Kuvendin si dhe dokumentet e rëndësishme

Kuvendi

Hap rubrikën
Kliko këtu

Fletëregjistrimi

Më lehtë të regjistroheni përmës internetit

Printo fletëregjistrimin

... nëse prap se prap doni të mbushni formularin me shkrim, mund ta shkarkoni këtu
Shkarko

Plani mbrojtës

COVID-19

Plani mbrojtës

është i detyrueshëm për mësueset dhe prindërit
Hap këtu

Pyetësori për prindër

Niveli i kënaqësisë

Hap pyetësorin për prindër

Kliko këtu