Regjistrohu në kurset "online" për fëmijët 3-5 vjeç (mars-qershor 2021)

Programi: Ky kurs ka për qëllim që fëmijët të dëgjojnë gjuhën shqipe, të mësojnë fjalë të reja, të vizatojnë dhe këndojnë. Prezenca e prindërve dhe pjesëmarrja e tyre është e detyrueshme.